O nas

Stowarzyszenie Tkalnia zostało formalnie zarejestrowane w roku 2008 - wtedy pod nazwą "Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz". Powstało wokół inicjatywy Festiwalu Wielokulturowy Zgierz - wydarzenia mającego na celu promocję i ochronę wielokulturowego, wielowyznaniowego dziedzictwa miasta Zgierza. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 2006 roku, ostatnia dotychczas w 2008.

Do zmiany nazwy doszło wraz z przybyciem do Stowarzyszenia nowych osób, zmiany składu Zarządu oraz rozwoju ilości i rodzaju podejmowanych działań. "Tkalnia" to nazwa, która jest z nami od 2013 roku. Nawiązuje ona zarówno do tkackiej i wczesnoprzemysłowej historii Zgierza i regionu, jak i do metafory "tkania" - twórczego procesu w którym łączy się różnokolorowe wątki w celu uzyskania pięknej tkaniny.