Miejsce wspólne

 W ramach projektu "Miejsce wspólne", w miejscowości Grotniki, odbędą się warsztaty filmowe, radiowe oraz rodzinnego ogrodnictwa miejskiego. Podczas warsztatów powstaną:
- dwujęzyczne video tutoriale wyjaśniające jak funkcjonuje szkoła,jak wygląda droga do szkoły, co można spotkać po drodze, najfajniejsze miejsca, jak ma na imię pani w sklepie, gdzie się udać po pomoc. Z drugiej strony tutoriale wyjaśniające jak wygląda życie w Ośrodku dla Uchodźców, odpowiedzi na pytanie kim jest uchodźca.
- audycje radiowe o życiu w wielokulturowej szkole, o zwyczajach panujących w różnych krajach, o stereotypach i tolerancji
- obiekt tzw. żywej architektury na terenie Szkoły, wspólne działanie integracyjne dzieci z rodzicami i lokalną społecznością.

Grotniki to miejscowość, w której funkcjonuje Ośrodek dla Uchodźców. Dzieci z Ośrodka chodzą do pobliskiej szkoły. Trafiając tam nie znają języka, trudno się im odnaleźć w nowej sytuacji. Z drugiej strony dzieci polskie nie do końca wiedzą kim jest uchodźca. Problem powiększa duża rotacja dzieci (odmowa przyznania statusu uchodźcy i odesłanie do kraju ojczystego, ucieczka za zachód, zmiana ośrodka). Efekty projektu pozwolą na szybsze i komfortowe wejście dzieci z Ośrodka w nowe środowisko, a dzieciom polskim przybliżą sytuację w jakiej znajdują się uchodźcy.