Teatr Forum jako narzędzie walki z dyskryminacją

9-13 października 2017r., Góry Bystrzyckie

Pięciodniowe szkolenie poświęcone jest Theater of the Oppressed, metodzie pracy teatrem zapoczątkowanej przez Augusto Boala (https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_forum) – metodzie, w której widz zostaje wciągnięty do czynnego udziału w spektaklu przez tworzenie sytuacji, w których ma on możliwość wpływania na przebieg akcji. Metody Boala pozwolą nam przyjrzeć się problemowi dyskryminacji na wielu poziomach, także z perspektywy osób dyskryminujących. Uczestnicy poznają metody pracy Augusto Boala – Teatr Forum, Teatr Legislacyjny, Image Theater oraz dowiedzą się jak używać ich w pracy z młodzieżą. Stworzą przedstawienie Teatru Forum w oparciu o doświadczenia ze swojego życia, ze szczególnym naciskiem na eksplorację tej metody do pracy antydyskryminacyjnej. Uczestnicy opracują pomysły na działania z młodzieżą w swoim lokalnym środowisku i poznają metody finansowania programu Erasmus Plus.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z grupami dzieci i młodzieży, szczególnie zagrożonym marginalizacją bądź radykalizacją. Wymagany jest komunikatywny poziom języka angielskiego.

W szkoleniu weźmie udział 30 osób z Polski, Irlandii, Armenii, Rosji, Białorusi i Litwy. Główną Trenerką będzie Deirdre Quinlan (https://www.salto-youth.net/tools/toy/deirdre-quinlan.2300/).

The theater itself is not revolutionary: it is a rehearsal for the revolution.
Augusto Boal

Szkolenie sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+