Szkolenie „Teatr Forum jako narzędzie walki z dyskryminacją”

Stowarzyszenie Tkalnia organizuje szkolenie „Teatr Forum jako narzędzie walki z dyskryminacją”, w dniach 9-13 października 2017 r. w Górach Bystrzyckich.

Pięciodniowe szkolenie poświęcone jest Theater of the Oppressed, metodzie pracy teatrem zapoczątkowanej przez Augusto Boala – metodzie, w której widz zostaje wciągnięty do czynnego udziału w spektaklu przez tworzenie sytuacji, w których ma on możliwość wpływania na przebieg akcji. Metody Boala pozwolą nam przyjrzeć się problemowi dyskryminacji na wielu poziomach, także z perspektywy osób dyskryminujących. Uczestnicy poznają metody pracy Augusto Boala – Teatr Forum, Teatr Legislacyjny, Image Theater oraz dowiedzą się jak używać ich w pracy z młodzieżą. Stworzą przedstawienie Teatru Forum w oparciu o doświadczenia ze swojego życia, ze szczególnym naciskiem na eksplorację tej metody do pracy antydyskryminacyjnej. Uczestnicy opracują pomysły na działania z młodzieżą w swoim lokalnym środowisku i poznają metody finansowania programu Erasmus Plus.

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z grupami dzieci i młodzieży, szczególnie zagrożonym marginalizacją bądź radykalizacją. Wymagany jest komunikatywny poziom języka angielskiego.

W szkoleniu weźmie udział 30 osób z Polski, Irlandii, Armenii, Rosji, Białorusi i Litwy. Główną Trenerką będzie Deirdre Quinlan.

The theater itself is not revolutionary: it is a rehearsal for the revolution – Augusto Boal

Szkolenie sfinansowane z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+

SHARE IT: