Dziewczyny do Polityki – rekrutacja od 8 marca

O co chodzi w kampanii „Dziewczyny do polityki!”?

Młode dziewczyny są nadzieją polskiej polityki. Badania CBOSu z marca 2021 r. pokazują gwałtowną zmianę sympatii politycznych – za rekordową liczbę deklaracji lewicowych odpowiadają przede wszystkim młode Polki. Z lewicą utożsamia się aż 40% z nich (najwyższy wynik w historii badań i skok o ponad 20 punktów procentowych). Dobrze wykształcone, świadome, otwarte – za rzadko zabierają głos, za często przepraszają, unikają rozgłosu. W Polsce na siedem osób komentujących w głównych mediach przypada tylko jedna kobieta. W mieszanych grupach mężczyźni mówią przez 75% czasu, częściej przerywają kobietom i ignorują ich wypowiedzi. W Polskim parlamencie jest niecałe 30% posłanek. Na szczeblu samorządowym jest jeszcze gorzej – w całej UE 85% burmistrzów i prezydentów miast to mężczyźni. Niewystarczająca reprezentacja kobiet w polityce to nie tylko mniejsze poszanowanie praw kobiet ale też wielka strata dla polityki w ogóle. Polska polityka desperacko potrzebuje kobiet – progresywnych, odważnych i słyszanych.

Dlatego właśnie chcemy wspierać polityczną działalność młodych kobiet, które w odpowiedzi na sytuację polityczną w kraju coraz szerzej interesują się polityką lokując swoje preferencje w środowiskach równościowych, demokratycznych, prawnoczłowieczych – to do nich: początkujących aktywistek z mniejszych i większych miast Polski, inicjujących w swoich miejscowościach protesty, zbiórki, dyskusje i spotkania, w pierwszym rzędzie chcemy kierować ten projekt.

Pragniemy je wzmocnić, sieciować i zapobiec ich szybkiemu wypaleniu.

Co planujemy?

Wstępny plan szkoleń (będzie on aktualizowany, w oparciu o preferencje zaproszonych uczestniczek):

Uczestniczki przejdą intensywny kurs edukacji politycznej i aktywistycznej w trzech obszarach:

  1. przygotowania do obecności publicznej i prowadzenia debaty publicznej: wystąpienia publiczne, budowanie przemówień, wystąpienia medialne, obecność w social mediach;
  2. wiedzy merytorycznej na temat: polityki międzynarodowej, gospodarki, finansów, polityki energetycznej, potencjałów militarnych, prawa międzynarodowego, praw człowieka, zmian klimatu, historii ruchów politycznych;
  3. aktywizmu: ścieżek i metod wywierania wpływu, prowadzenia dialogu, procesów uchwałodawczych, organizowania kampanii, zgromadzeń publicznych, budowania poparcia i kandydowania w wyborach.

Osobami prowadzącymi zajęcia będą w większości kobiety aktywne publicznie lub profesjonalistki w swoich dziedzinach.

Kursy odbędą się w formule mieszanej:

obszar 1. stacjonarnie – dwa weekendowe zjazdy szkoleniowe po jednym dla każdej z grup (pt-nd):

– I grupa 3-5.06, II grupa 10-12.06

obszar 2 i 3. On-line- cztery zjazdy, łącznie 8 dni

– I grupa 8-10.07, II grupa 15-17.07

– I grupa 26-28.08, II grupa 2-4.09

obszar 1. październik 2022 – dwa weekendowe zjazdy szkoleniowe po jednym dla każdej z grup

– I grupa 14-16.10, II grupa 28-30.10*

Wszystkie daty mogą ulec zmianie!

Następnie organizowane będą min. raz w miesiącu moduły doszkalające prowadzone przez same uczestniczki w obszarach w których są ekspertkami oraz przez ekspertki zewnętrzne (np. każda ostatnia niedziela miesiąca).

Na kolejnym etapie projektu wszystkie Uczestniczki zostaną połączone w zespoły czteroosobowe (w zależności od bliskości geograficznej lub wspólnych zainteresowań politycznych) i każdy z zespołów, pod okiem doświadczonej aktywistki, zainicjuje lub włączy się w lokalne lub ogólnopolskie inicjatywy społecznie użyteczne zdobywając potrzebny trening.

Podsumowaniem projektu będzie ogólnopolska konferencja inspirowana formułą Ted Talk, na której wystąpią uczestniczki projektu.

Kogo szukamy?

Rekrutowane będą kobiety, 40 os. (cis, trans oraz osoby niebinarne socjalizowane do roli kobiety), które nie zajmują się profesjonalnie polityką ale działają aktywnie w swoich miejscowościach i wyrażą chęć zaangażowania się w politykę lokalnie lub krajowo w kontekście wyborów w 2023r. Szczególnie zależy nam na zaangażowaniu młodych dziewczyn z mniejszych miast (do 250 tys. mieszkańców), z różnorodnych środowisk aktywistycznych i społecznych. Minimum 50% uczestniczek będą to osoby z mniejszych miast i minimum 50% będą osobami poniżej 28 roku życia. Każdą uczestniczkę deleguje lokalna organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna, która deklaruje włączenie się w działania projektowe.

Zgłaszające się osoby muszą być zdeterminowane i gotowe na realizację wszystkich działań projektowych przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zgłoś się!

Rekrutacja będzie kilkuetapowa:

– od 8 marca do końca marca czekamy na Wasze formularze

– skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami i poprosimy o nagranie krótkiego filmiku

– między 11 a 24 kwietnia odbędziemy rozmowy rekrutacyjne przez platformę Zoom

– zakwalifikowane osoby powiadomimy o tym do 1 maja.

Bardzo czekamy na Wasze zgłoszenia! Razem stworzymy ciekawy, praktyczny i skuteczny program przygotowania do obecności politycznej, który będzie służył wielu kobietom a w rezultacie – nam wszystkim.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Logo Active Citizens Fund

SHARE IT: