Zespół Tkalni

Weronika Jóźwiak

Z wykształcenia antropolożka kultury, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka seksualna. Członkini zarządu Stowarzyszenia Tkalnia, autorka projektów antydyskryminacyjnych – „SAFE project – Sexuality, Assertiveness, Feminism, Equality”, „Theater Of The Oppressed As An Anti-discrimination Tool (TOAT)”, „Zgierz Otwarty”, „Wielokulturowy Zgierz” oraz obywatelskich „Miasto Ł – Łódzka Gazeta Społeczna” oraz „Monitorujemy i animujemy”. Autorka edukacyjnych gier planszowych „Jak się Łodzi powodzi?” i „Zagraj w Miasto” oraz książki dla dzieci „O pięknych królewiczach i dzielnych księżniczkach”. Trenerka warsztatów antydyskryminacyjnych „SAFE”, „TOAT”, „Edukacja dla różnorodności” dla 1500 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkoł ponadgimnazjalnych i pracowników młodzieżowych. Od 2017 roku koordynatorka Festiwalu Łódź Czterch Kultur w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Mateusz Mirys

Pomysłodawca Festiwalu Wielokulturowy Zgierz, współorganizator wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu. Współzałożyciel Tkalni (dawniej: Stowarzyszenia Wielokulturowy Zgierz), później członek zarządu stowarzyszenia. Działacz społeczny, zajmujący się tematyką praw człowieka, walki z dyskryminacją oraz dziedzictwem kulturowym Zgierza, Łodzi i regionu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem grafiki. Od 2015 roku członek Zarządu krajowego Partii Razem.

W Tkalni zajmuje się przede wszystkim projektowaniem identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych.

Kinga Karp

Trenerka antydyskryminacyjna, trenerka WenDo, psycholożka oraz edukatorka seksualna związaną z wieloma inicjatywami społecznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Członkini zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Od kilku lat współtworzy i realizuje projekty międzynarodowe z zakresu dzielenia się dobrymi praktykami w przeciwdziałaniu homofobii.

Wraz z Fundacją Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytutem Działań Twórczych i organizacjami partnerskimi z różnych krajów europejskich realizowała projekty: Colors behind the rainbow (2014), Colors beyond the rainbow (2016), Inni to My (2015-2016), The others is us (2016), pełniąc w nich rolę opiekunki merytorycznej i/lub facylitatorki. Wraz z Fundacją Nowoczesnej Edukacji SPUNK realizuje łódzki Program Profilaktyki Ciąż Wśród Nastolatek oraz Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, w tym HIV/AIDS.

Anna Jurek

Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Propagatorka programu „Filozofowania z dziećmi” autorstwa Matthew Lipmana. Autorka programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Stworzyła autorski program edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Wiceprezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Współpracuje z Łódzką Gazetą Społeczną Miasto Ł, dla której przeprowadza wywiady. Prowadzi warsztaty dla Teatru Powszechnego po spektaklach granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. W 2017 r. otrzymała odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” za działalność na rzecz Miasta godną szczególnego uznania. Pasjonuje się boksem i Krav Maga.

Stowarzyszenie Tkalnia | KRS 0000310372 | NIP 7322117869
Materiały na stronie dostępne na licencji CC BY-NC-SA 4.0 (o ile nie zaznaczono inaczej)