Materiały do pobrania / Materials for download

O nas | About us

Folder prezentujący Tkalnię | Folder about Tkalnia activities

Statut stowarzyszenia Tkalnia | Tkalnia statute

Sprawozdania finansowe | Financial reports:

Sprawozdania merytoryczne | Reports on undertaken activities:

Edukacja seksualna i anty-dyskryminacyjna, prawa człowieka | Sexual and anti-discrimination education, human rights

Materials below have been gathered during SAFE trainings, implemented thanks to Erasmus+ Program. We especially recommend SAFE manual and SAFE2 manual, summarizing all the activities and outputs of the training.

Teatr Forum | Theater Of The Oppressed

Poniższe materiały dotyczą Teatru Forum – Theater Of The Oppressed, stworzonego przez Augusto Boala. Materiały zostały zebrane i wykorzystane w trakcie projektu „Theater of the Oppressed as an Antidiscrimination Tool”. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem szkolenia  TOAT (w języku angielskim).

O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach

Polecamy wydaną w ramach projektu „Zgierz Otwarty” książkę z bajkami, w których tradycyjne role bohaterów i bohaterek zostają w pełni odwrócone. Autorką książki jest członkini zarządu Tkalni, Weronika Jóźwiak -> „O dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach”